หน้าหลัก > นโยบายและเงื่อนไขของร้านค้า
บทความ : นโยบายและเงื่อนไขของร้านค้า
แสดง รายการ

นโยบายด้านการสั่งซื้อสินค้าและขั้นตอนการชำระเงิน

การสั่งซื้อสินค้า

 1. เลือกสินค้าและบริการที่ท่านต้องการ (โดยราคาสินค้าที่ซื้อขายหน้าเว็ปไซต์ NA-NONT.COM เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 2. แจ้งรายการสินค้าหรือบริการที่ท่านต้องการผ่านทาง ช่องทางต่างๆดังนี้
  1. Line ID: @na-nont
  2. Facebook : https://www.facebook.com/nanont.naturalproducts/
  3. E-Mail : naturalingredients2015@gmail.com
  4. SMS มาทางเบอร์โทรศัพท์ : 09-7042-7900
 3. รอรับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่หรือพนักงานดูแลระบบ

 

ขั้นตอนการชำระเงิน

 1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชื่อบัญชี หจก. เนเชอรัล อินเกรเดียนส์ เลขที่ 001-8-80477-8
 2. แจ้งการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆดังนี้
  1. Line ID: @na-nont
  2. Facebook : https://www.facebook.com/nanont.naturalproducts/
  3. E-Mail : naturalingredients2015@gmail.com
  4. SMS มาทางเบอร์โทรศัพท์ : 09-7042-7900

 

การแจ้งข้อมูลของลูกค้า กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน

ชื่อลูกค้า.................................

เลขที่ใบสั่งชื่อ (ถ้ามี).................

ยอดเงินที่โอน...........................

ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า...............

เขียนโดย na-nont เมื่อ Fri 01 Jul, 2016
อ่านต่อ

นโยบายการส่งมอบสินค้า

 1. ร้านมีบริการส่งมอบ 2 ช่องทาง
  1. ลูกค้ารับสินค้าที่ร้านเองตามที่อยู่ “ติดต่อเรา”
  2. บริการจัดส่งทางพัสดุไปรษณีย์
 2. เมื่อสั่งซื้อสินค้าในราคาตั้งแต่ 250 บาทขึ้นไป ส่งมอบสินค้าฟรีทางพัสดุไปรษณีย์ สั่งซื้อสินค้าในราคาต่ำกว่า 250 บาท มีค่าจัดส่งทางพัสดุไปรษณีย์ 25 บาทต่อครั้ง
 3. พื้นที่จัดส่งสินค้าครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย
 4. กรณีจัดส่งสินค้าไปประเทศในกลุ่ม AEC (ได้แก่ลาว, กัมพูชา, เมียนมาร์, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, บรูไน, ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์) คิดอัตราค่าส่งตามจริง และโปรดติดต่อมายัง 3 ช่องทางก่อนชำระค่าสินค้า
  1. Line ID: @na-nont
  2. Facebook : https://www.facebook.com/nanont.naturalproducts/
  3. E-Mail : naturalingredients2015@gmail.com
 5. กรณีรับสินค้าด้วยตนเองที่ร้านไม่มีค่าใช้จ่าย ( แต่ต้องต่อกับทางร้านก่อนเพื่อยืนยันจำนวน และวันเวลาที่มารับสินค้า ตามช่องทาง “ติดต่อเรา”)
  1. กรณีมีสินค้าในคลังสินค้า สามารถรับสินค้าได้ภายใน 1 วัน
  2. กรณีไม่มีสินค้าในคลังสินค้า ร้านค้าจะนัดหมายวันรับสินค้า
 6. กรณีมีสินค้าในคลังสินค้าและส่งมอบปกติ โดยสั่งสินค้าก่อน 9.00 น. ในวันจันทร์ – ศุกร์ กรอบระยะเวลาส่งมอบจะเป็นดังนี้
  1. ส่งไปกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะใช้เวลา 1 - 3 วัน
  2. ส่งไปปลายทางในภาคเดียวกัน จะใช้เวลา 3 - 5 วัน
  3. ส่งไปปลายทางในภาคอื่นๆ (ยกเว้นภาคใต้) จะใช้เวลา 5 - 6 วัน
  4. ส่งไปปลายทางในภาคใต้ จะใช้เวลา 6 - 7 วัน
 7. กรณีมีสินค้าในคลังสินค้าและส่งมอบปกติ โดยสั่งสินค้าหลัง 9.00 น. ในวันจันทร์ – ศุกร์ กรอบระยะเวลาส่งมอบจะเป็นดังนี้
  1. ส่งไปกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะใช้เวลา 2 - 4 วัน
  2. ส่งไปปลายทางในภาคเดียวกัน จะใช้เวลา 4 - 6 วัน
  3. ส่งไปปลายทางในภาคอื่นๆ (ยกเว้นภาคใต้) จะใช้เวลา 6 - 7 วัน
  4. ส่งไปปลายทางในภาคใต้ จะใช้เวลา 7 - 8 วัน
 8. กรณีมีสินค้าในคลังสินค้าและส่งมอบปกติ โดยสั่งสินค้า ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะส่งมอบในวันทำการถัดไป กรอบระยะเวลาส่งมอบจะเป็นดังนี้
  1. ส่งไปกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะใช้เวลา 1 - 3 วัน
  2. ส่งไปปลายทางในภาคเดียวกัน จะใช้เวลา 3 - 5 วัน
  3. ส่งไปปลายทางในภาคอื่นๆ (ยกเว้นภาคใต้) จะใช้เวลา 5 - 6 วัน
  4. ส่งไปปลายทางในภาคใต้ จะใช้เวลา 6 - 7 วัน
 9. กรณีมีสินค้าในคลังสินค้าและลูกค้าต้องการให้ส่งมอบในรูปแบบอื่นๆ หรือกรณีแบบด่วน โปรดติดต่อมายัง 3 ช่องทางก่อนชำระค่าสินค้า
  1. Line ID: @na-nont
  2. Facebook : https://www.facebook.com/nanont.naturalproducts/
  3. E-Mail : naturalingredients2015@gmail.com
 10. กรณีที่ลูกค้าไม่อยู่บ้าน ทำให้ไม่ได้รับสินค้า ปกติทางเจ้าหน้าไปรษณีย์จะมีใบแจ้งให้รับสินค้า ณ ไปรษณีย์ตามพื้นที่ที่ตั้ง ลูกค้ามีหน้าที่ติดต่อรับสินค้าตามเวลาที่เจ้าหน้าไปรษณีย์แจ้งไว้ในใบแจ้งให้รับสินค้า ทางร้านจะมีหน้าที่ประสานงานเท่านั้น หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามกำหนด แล้วมีสินค้าตีกลับมาทางร้าน ลูกค้าจะมีหน้าที่ต้องเสียค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ตามอัตราจริง รวมถึงค่าเสียหายของสินค้า (ในกรณีที่สินค้าเสียหาย)
เขียนโดย na-nont เมื่อ Thu 30 Jun, 2016
อ่านต่อ

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

 

นโยบายการแก้ปัญหา

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทางเว็ปไซต์ NA-NONT.COM  จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

 

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

ทางเว็ปไซต์ NA-NONT.COM จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

ทางเว็ปไซต์ NA-NONT.COMจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังเว็ปไซต์ NA-NONT.COMได้ 4 ช่องทาง คือ

 

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
อีเมล : e-commerce@dbd.go.th

 

เขียนโดย na-nont เมื่อ Thu 30 Jun, 2016
อ่านต่อ

นโยบายความเป็นส่วนตัว และการเผยแพร่ข้อมูล (Privacy Policy)

ทางเว็ปไซต์ NA-NONT.COM ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของร้าน ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้าน ดังต่อไปนี้

 

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ทางเว็บไซต์ NA-NONT.COM จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์, ไลน์,โทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง

หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะ เป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ตามช่องทางใดทางหนึ่งตามสะดวก ดังนี้

 

•           คลิกเข้าที่แถบเมนู “ติดต่อเรา” หรือที่ลิงค์นี้ http://www.na-nont.com/contactus.aspx สำหรับใช้กรอกข้อความต่างๆ รวมถึงเรื่องร้องเรียนเพื่อส่งมาที่ร้าน

 

•           อีเมล์ร้าน : naturalingredients2015@gmail.com

 

•           ไลน์ (Line ID) :  @na-nont

 

•           โทรศัพท์ : 097-0427900

 

 ท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 1-2 วัน

 

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

 

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ NA-NONT.COM ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของทางร้าน โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ทราบ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากทางร้าน ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้ที่ปุ่ม “สมัครสมาชิก” ซึ่งอยู่ในเมนูบัญชีผู้ใช้และแจ้งชำระเงิน หรือที่ลิงค์นี้ http://www.na-nont.com/Register.aspx?ReturnUrl=%2faccountdashboard.aspx  โดยที่ท่านสามารถแจ้งยกเลิกการรับข่าวสาร, ประชาสัมพันธ์, โปรโมชั่นได้โดยส่งอีเมล์มาที่ naturalingredients2015@gmail.com

 

เว็บไซต์ของร้าน ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง  ร้านอาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้าน ซึ่งร้าน จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล [1) วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ 3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม 4) ประเภทของการสืบค้น 5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ 6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของร้าน]

 

NA-NONT.COM อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น ร้าน google analytics ในการเก็บข้อมูลคนเข้าใช้งาน เว็บไซต์

 

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของ เว็บไซต์ NA-NONT.COM จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของร้านและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ร้านต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ร้านจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง

หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร

·       ชื่อ-นามสกุล

·       ที่อยู่

·       Email เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร

ให้กับเว็บไซต์ของร้าน ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์ร้านแล้ว ร้านจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูล เกี่ยวกับลูกค้าของร้าน จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่ร้าน และท่านยังคงมีการติอต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่ง e-mail มายังร้าน ทางร้านจะเก็บเนื้อหาใน e-mail ที่อยู่ของ e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของร้าน ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ NA-NONT.COM จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี้ ร้านจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์ร้าน ในการดำเนินการ หรือ

2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จ ลุล่วงลง หรือ

3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ

 ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ NA-NONT.COM อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของร้าน ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการณ์นี้ทางเว็บไซต์ www.na-nont.comและ จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ

เว็บไซต์ NA-NONT.COM และ อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของร้าน และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของร้าน ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับร้าน หรือเข้ามาดำเนินการในนามของร้าน นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ NA-NONT.COM ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ NA-NONT.COM ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของร้าน องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของร้าน ด้วยเช่นกัน

 

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

เว็บไซต์ NA-NONT.COM จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

 

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

เว็บไซต์ NA-NONT.COM มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ ร้านยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้ ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด โดยกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ในตะกร้าสินค้าเพื่อเข้าสู่ประวัติข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง หรือส่งอีเมล์แจ้งที่ naturalingredients2015@gmail.com

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

เว็บไซต์ NA-NONT.COM มีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งในส่วนทางด้านเทคนิค Programming และการตรวจสอบยืนยันจากอีเมล์ที่ใช้สมัคร

เขียนโดย na-nont เมื่อ Thu 30 Jun, 2016
อ่านต่อ

นโยบายความปลอดภัยของเว็บไซต์ (Security Policy)

 

ร้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ณ นนท์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับเรา ดังนั้นเว็บไซต์ NA-NONT.COM จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้  :

1.  เว็บไซต์ของเราได้มีสัญญาใช้บริการกับ บริษัทภายนอก (Outsourcing Company Contract) คือ บริษัท Vevo Systems Co., Ltd. เป็นผู้ให้บริการ เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) และเป็นผู้ดูแลระบบความปลอดภัยเว็บไซต์ ซึ่งได้คำนึงถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ และได้ดำเนินงานตามมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย

2.  เว็บไซต์ของเราได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัท อย่างชัดเจน

3. ทางผู้ดูแลระบบทำการสแกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

4. เว็บไซต์ของเรา ได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

 

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพิ่มเติม กับทาง บุคลากรเฉพาะของ หจก. เนเชอรัล อินเกรเดียนส์ ที่เราได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

อีเมล์ : naturalingredients2015@gmail.com หรือโทร : 09-7042-7900, 0-2968-5721 หรือ LINE@ : @na-nont

เขียนโดย na-nont เมื่อ Thu 30 Jun, 2016
อ่านต่อ

นโยบายการคืน-เปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน

นโยบายการคืน-เปลี่ยนสินค้า

 1. ปกติสินค้าของทางร้านเป็นประเภทที่ซื้อไม่สามารถคืน-เปลี่ยนสินค้าได้ แต่สามารถคืน-เปลี่ยนได้ในกรณีที่มีความเสียหายเนื่องจากการผลิตหรือการจัดส่งเท่านั้น และสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าภายใน 2 วันนับจากได้รับมอบสินค้า โดยลูกค้าจะต้องส่งหลักฐานความเสีย และเอกสารการชำระเงินหรือเอกสารใบเสร็จรับเงิน ฯ มายัง E-Mail : naturalingredients2015@gmail.com หรือเบอร์ 09-7042-7900
 2. เมื่อร้านค้าได้รับหลักฐานดังกล่าว จะตรวจสอบคุณภาพและแจ้งลูกค้ากลับภายใน 3 วันทำการ
 3. สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะดำเนินการคืน-เปลี่ยนได้ภายใน 5 วันทำการ
 4. สำหรับสินค้าที่ขอเปลี่ยนใหม่ ต้องเป็นสินค้าที่ราคาเท่ากันหรือสูงกว่าราคาเดิมที่เคยซื้อไป แต่ต้องชำระส่วนต่างของราคาเพิ่มเติม
 5. สำหรับสินค้าที่ขอเปลี่ยนใหม่ ต้องเป็นสินค้าที่ราคาต่ำกว่าราคาเดิมที่เคยซื้อไป ทางร้านจะไม่คืนเงินส่วนต่างของราคา

นโยบายการคืนเงิน

 1. เนื่องจากสินค้าของทางร้านเป็นประเภทสินค้าใช้แล้วหมดไป จึงไม่สามารถคืนเงินในแก่ลูกค้าได้ ยกเว้น กรณีที่มีความเสียหายเนื่องจากการผลิตเท่านั้น และสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าภายใน 1 วันนับจากได้รับมอบสินค้า โดยลูกค้าจะต้องส่งสินค้าที่เกิดความเสีย มาพร้อมกับเอกสารการชำระเงินหรือเอกสารใบเสร็จรับเงิน ฯ มายัง – หจก. เนเชอรัล อินเกรเดียนส์ เลขที่ 32 ซ.ประชาราษฎร์ 16/1 แยก 2 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
 2. เมื่อร้านค้าได้รับหลักฐานดังกล่าว จะตรวจสอบคุณภาพและแจ้งลูกค้ากลับภายใน 3 วันทำการ
 3. สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะดำเนินการคืนเงินได้ภายใน 5 วันทำการ ทางช่องทางโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น
 4. กรณีโอนเงินเข้าบัญชี ลูกค้าต้องสำเนาหน้าบัญชีแนบพร้อมหลักฐานการชำระเงินหรือใบเสร็จรับเงิน
เขียนโดย na-nont เมื่อ Wed 29 Jun, 2016
อ่านต่อ
แสดง รายการ
ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2024 Vevo Systems Co., Ltd.